באילו מקרים יפתח מאבטח באש כלפי אדם חשוד?

19.10.2014

במציאות הביטחונית שבה מצויה במדינת ישראל, ישנם סוגים שונים של איומים וברמות שונות. מכיוון שכוחות הביטחון אינם יכולים לספק מענה מתאים לכל צורכי האבטחה ואספקת הביטחון האישי ישנה חשיבות גדולה להימצאותו של גורם נוסף בתחום – חברת אבטחה פרטית.

חברת אבטחה

חברת אבטחה BTS – מתי תיפתח אש לעבר חשוד? (Pong)

חשוב לדעת שקיימות חברות אבטחה שונות המתמחות בתחום זה, בדיוק כפי שיש מאבטחים בדרגות שונות. כאשר מדובר בחברה לאבטחה שמספקת מאבטחים חמושים, קיימת הקפדה על ביצוע תקפיד ברמות האחריות הגבוהות ביותר.

בהקשר זה, חשוב מאוד לדעת באילו מקרים יפתח מאבטח באש כלפי אדם חשוד. יש לציין שהאחריות במקרה של פעולה שלא כדין, מוטלת הן על המאבטח מצד אחד והן על חברת אבטחה שמעסיקה אותו מצד שני.

איום מוחשי ומיידי

על כל חברה לאבטחה להבהיר היטב לעובדיה מתי הם רשאים לפתוח באש ומתי לא. הכלל הבסיסי ביותר לעניין זה הוא שמותר לפתוח באש רק כאשר המאבטח חש מעל לכל ספק שלפניו עומד איום מוחשי ומיידי ברמה של סכנת חיים.

יש לציין שמכיוון שבמסגרת תפקידה, חברת אבטחה אחראית לספק שירותי אבטחה לגוף או לאדם ששכר אותה, הרי שהמאבטח יפתח באש כאשר מדובר במקרים הבאים:

  • אדם חשוד שמהווה סכנה מיידית, ברורה ומוחשית שמאיימת על חייו של מי מעובדיו של הגוף ששכר אותו (עובד, מנהל).
  • אדם חשוד שמהווה סכנה מידית ברורה ומוחשית שמאיימת על חייו ובריאותו של המאבטח עצמו.
  • אם קיים סיכון ברור ומחושי גם לחייו של עובר אורח, רשאי עובד של חברה לאבטחה לפתוח באש, הגם שלא מדובר על חובה שבמסגרת התפקיד.

כללי המפתח: סלקטיביות וזהירות

יש לציין שהוראות הפתיחה באש יתקיימו רק כאשר מדובר בתקיפה שלא כדין ולא במצב שבו עובד חברת האבטחה יצר פרובוקציה או פעל באופן לא מקצועי שיצר הסלמה. בנוסף, פתיחה באש מותרת אך ורק כאשר ברור שלא ניתן להתגבר על האיום באמצעי קיצוני פחות.

לפני סיום, נציין את העובדה שהירי צריך להיות סלקטיבי וזהיר, ומכוון במידת האפשר ליצירת נזק לא קטלני. במילים אחרות, יש לירות לעבר הגוף כאשר הדבר אפשרי, ולא לעבר הראש. ברגע שהאיום נוטרל או כאשר הוא חדל להתקיים (למשל כאשר החשוד מתחיל לברוח) יש להפסיק את הירי באופן מיידי.קטגוריות:מאמרים

סגור לתגובות.