האם יוצבו מאבטחים לא חמושים במשרדי ממשלה?

06.05.2013

לפי פרסום ב- NEWS1, הנחיית המשרד לבטחון פנים למסירת כלי הנשק בסיום המשמרת עשויה להוביל לכך שיוצבו מאבטחים לא חמושים במשרדי הממשלה.

בעקבות הנחיה שניתנה מהמשרד לביטחון פנים, לפי חברות האבטחה אחראיות לאחסן כלי נשק של מאבטחים שסיימו את המשמרת, נמסר מארגון חברות האבטחה כי המאבטחים יפסיקו להגיע חמושים באקדחים למקומות העבודה. יש לזכור כי ההנחיה המקורית ניתנה עקב מקרים רבים של מאבטחים שהשתמשו בכלי הנשק, אשר במקור אמור היה להיות לעבודה, ורצחו איתו.

ארגון אנשי האבטחה בישראל מסר כי אנשי הארגון מביעים תמיכה הנחייה שנתן יצחק אהרונוביץ', השר לביטחון פנים, שיש לצמצם את כמות כלי הנשק, אך קיימת מחלוקת בין הצדדים על מה סוכם.

ארגון אנשי האבטחה הרחיבו ואמרו כי הגיעו לסיכום לפני כחודש, שאמורה לקום וועדה משותפת שתגבש תכנית מקיפה על מנת לצמצם את כמות כלי הנשק שמצוי בידי חברות האבטחה ואצל עוד 45,000 מאבטחים נוספים. הוועדה צפויה לתת מענה לשינויים שיכללו בתכנית כמו הנשיאה באחריות, אופי התפעול, ביטוח ונושא המימון שיתעוררו בעקבות כך.

פיני שיף הוא מנכ"ל ארגון אנשי האבטחה העביר הודעה כתובה למנהלי חברות האבטחה בישראל כי ההוראה שניתנה על ידי יצחק אהרונוביץ', שר לביטחון פנים שישנו איסור של חברות האבטחה להוצאת כלי ירייה בתום שעות העבודה לבתי המאבטחים, הינה חלולה שהונחתה מגבוה מבלי בדיקה מוקדמת של משמעויות, השלכות ומבלי לבדוק את יכולת היישום שלה בצורה חוקית, תפעולית, ארגונית וביטוחית.

לפי הארגון, המשמעות היא שסניפי הבנקים השונים, מרכזי הבידור והקניות והעסקים השונים יאובטחו על ידי מאבטחים שלא יהיו חמושים. לדעתו, ההחלטה גורמת למשבר קשה במיוחד בענף האבטחה מאחר ולחברות האבטחה לא תהיה כל סמכות חוקית לכפות על לקוחותיהם הפקדת כלי הנשק במקומות העיסוק, ועל מנת שלא להפר את החוק לא תהיה להם כל ברירה אלא להסיר את החימוש מאנשי האבטחה.קטגוריות:מאמרים

סגור לתגובות.