לקוחות

הלקוחות הבולטים של חטיבת פרוייקטים, מהקמתה ועד לימינו נכללים (רשימה חלקית):

רשויות מוניציפאליות

בני טל - רשויות מוניציפאליות

בני טל – רשויות מוניציפאליות

בני טל – חברות ציבוריות

בני טל - חברות ציבוריות

בני טל – חברות ציבוריות

חברות קמעונאיות

בני טל - חברות קמעונאיות

בני טל – חברות קמעונאיותקטגוריות:כללי