צעדים להשגת רישיון נשק בישראל לצורך אבטחה אישית

05.06.2013

על מנת להשיג רישיון לנשק במדינת ישראל, יש צורך לעמוד במספר קריטריונים אותם קובע המשרד לביטחון פנים. כאשר מדובר במקרה של חברת אבטחה כיום, בניגוד לעבר, המאבטחים זקוקים לרישיון ארגוני לנשיאת נשק, אשר מוענק להם באופן אישי, לאחר עמידה בכמה קריטריונים.

כאשר מדובר ברישיון רגיל לנשיאת נשק, לא כזה שמשמש עובדים של חברות אבטחה, הקריטריונים מחולקים לשניים – ראשית כל, עמידה בתנאי סף. שנית, עמידה בתנאים נוספים שעיקרם הוא הצדקה לנשיאת נשק. העדיפות למתן הרשאה לנשיאת כלי ירייה בישראל נתונה למוסדות ולאנשים שזקוקים לו למטרות אבטחה, אך ישנם גם כאלה שזכאים לקבלת הרישיון מתוקף שימוש באקדח למטרות אחרות כמו חקלאים (ירי לצורך הברחת מזיקים), ציידים, מגורים בישובי עימות, וכאלה העוסקים בירי למטרה ספורטיבית.

שלב ראשון – עמידה בתנאי סף

על מנת לקבל רישיון לנשק צריך המבקש להוכיח בפני פקיד הרישוי שהוא עומד בכמה תנאי סף. התנאים העיקריים הם כדלהלן:

  • תושבות – תושב ישראל לפחות במשך 3 שנים.
  • גיל מינימאלי – מגיש הבקשה צריך להיות בן לפחות 21, כאשר במקרים מסוימים גם מעבר לכך.
  • הצהרת בריאות – מגיש הבקשה חייב לחתום על תצהיר בריאותי שמאושר על ידי רופא המשפחה. במקרה הצורך יבצע משרד לביטחון פנים אימות של הצהרה זו.
בני טל - רישיון נשיאת אקדח

בני טל – רישיון נשיאת אקדח

שלב שני – הוכחת נחיצות

שלא כמו במקרה של חברות לאבטחה, שם הנחיצות של נשיאת אקדח ברורה, ולכן ברור גם הצורך בקבלת רישיון לאקדח, במקרה של אזרחים מן השורה, המצב שונה ויש צורך להוכיח מדוע נחוץ רישיון לאקדח. לפני מילוי הבקשה בפני פקיד הרישוי (שמועברת לבדיקת משרד הבריאות והמשטרה) חשוב לדעת מהם הקריטריונים שלפיהם נהוג להעניק רישיון לאקדח. את הקריטריונים, (שעמידה בהם יש להוכיח באמצעות מסמכים רשמיים) ניתן לחלק לכמה אשכולות:

  • זכאות על פי יישוב – זכאות לשאת נשק יכולה להינתן על סמך מגורים או עבודה ביישובים מסוימים, כגון יישובי קו עימות. מגיש הבקשה צריך להמציא אישור מהרשות המקומית.
  • זכאות על פי משלוח יד – אדם שעוסק בהובלת חומרים נפיצים, קציני ביטחון בגופים ציבוריים, כבאים, עובדי מגן דוד אדום ואחרים הזקוקים לכלי ירייה לצורך ביצוע תפקידם.
  • ספורט או צייד – אדם בעל רישיון ציד תקף והמוגדר כצייד מורשה וכן חבר במועדון קליעה זכאים, בסבירות גבוה, לקבל רישיון לנשיאת נשק. ראוי לציין שצייד מורשה לשאת כלי ירייה למטרות ציד בלבד, וספורטאי רשאי לשאת כלי ירייה ותחמושת יעודיים לספורט בו הוא עוסק.
  • אנשי כוחות הביטחון – קצינים ונגדים בעבר ובהווה, וכן מי שמשרת במילואים ביחידות מיוחדות.

רישיון נשק ארגוני

אדם המבקש לעסוק בתפקידי שמירה ואבטחה במסגרת חברה לאבטחה, מחויב גם הוא לעמוד בקריטריונים מסוימים שיאפשרו לו לקבל רישיון לשאת נשק. רישיון זה מאפשר לו לשאת נשק לצורך מילוי תפקידו בכל חברה לשירותי אבטחה, כל עוד רישיונו תקף.קטגוריות:מאמרים

סגור לתגובות.