?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

12.12.2011

חברת האבטחה BTS רואה בשותפים אסטרטגיים נכס חיוני להמשך התפתחות החברה.  ביצוע שיתוף פעולה בתחומים שונים מהווה ערך מוסף התורם לשני הצדדים, לצמיחת החברה ולהגדלת החשיפה ופוטנציאל הלקוחות. חברתנו תשמח להכיר ולשתף פעולה בכל אחד מתחומי הליבה והמעטפת הקשורים לפעילותנו, …

Read More »

12.12.2011

במצב בו אדם, או קבוצה של אנשים, שוהים באופן לא חוקי בשטח שאינו שייך להם יש לבצע פעולה של פינוי פולשים. פינוי פולשים צריך להתבצע על ידי בעלי נכסים שנמצאים במצב בו עבריינים או כאלה שאין להם זכות על הנכסים …

Read More »

12.12.2011

פעילות בטחונית והגנתית דורשת היערכות מורכבת למשימות מיוחדות. במשך כל שנותינו אנו מספקים שירות של מבצעי בטחון מיוחדים בהצלחה רבה.   מחלקת משימות מיוחדות מציעה שירותים ייחודיים המיועדים להפעלה בתוך ומחוץ לגבולות מדינת ישראל. במחלקה עובדים אנשי ביטחון מקצועיים ולוחמים …

Read More »

12.12.2011

ל- BTS אסטרטגיה מבוססת הנשענת על שנים רבות של ניסיון בכל הקשור לאבטחת מתקנים. אנו מבצעים אינטגרציה בין הגורם האנושי לגורם הטכנולוגי ובכך יוצרים מענה כולל ומוחלט לאיומים הפוטנציאליים שיש על כל מתקן ומתקן. אבטחת מתקנים לכל מתקן מותאמת תפיסת …

Read More »

12.12.2011

אבטחת אישים זהו תחום העיסוק מרכזי של חברתנו החל מיסודה בשנת 1981 ועד היום. למחלקה ניסיון רב ומגוון באבטחת אישים בארץ ובעולם. המחלקה מאתרת, מכשירה ומאמנת לוחמים ויוצאי מערכת הביטחון למשימות אבטחה פיזיות שונות. המאבטחים חמושים ומוכשרים למתן מענה במצבי …

Read More »