?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

12.12.2011

פעילות בטחונית והגנתית דורשת היערכות מורכבת למשימות מיוחדות. במשך כל שנותינו אנו מספקים שירות של מבצעי בטחון מיוחדים בהצלחה רבה.   מחלקת משימות מיוחדות מציעה שירותים ייחודיים המיועדים להפעלה בתוך ומחוץ לגבולות מדינת ישראל. במחלקה עובדים אנשי ביטחון מקצועיים ולוחמים …

Read More »