?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

12.12.2011

חברת האבטחה BTS רואה בשותפים אסטרטגיים נכס חיוני להמשך התפתחות החברה.  ביצוע שיתוף פעולה בתחומים שונים מהווה ערך מוסף התורם לשני הצדדים, לצמיחת החברה ולהגדלת החשיפה ופוטנציאל הלקוחות. חברתנו תשמח להכיר ולשתף פעולה בכל אחד מתחומי הליבה והמעטפת הקשורים לפעילותנו, …

Read More »