?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

12.12.2011

מחלקה זו עוסקת בכל תחום ההכשרות, ההדרכות והקניית הידע התיאורטי והמעשי לעובדי החברה וללקוחות חיצוניים בתחומי הביטחון השונים. הדרכה, אימון והכשרה עומדים בבסיסו של כל כוח ביטחוני, לוחם או מסייע; איכות הביצוע והיישום בפועל הינם נגזרת ישירה של טיב ההדרכה, …

Read More »

12.12.2011

הייעוץ הביטחוני כולל מספר שלבי מפתח : הכרת הלקוח וביצוע סקר לקבלת תמונת מצב עדכנית. הכנת דו"ח מסקנות מפורט הכולל מיפוי וניתוח מושא הייעוץ, המלצות ודרכי התמודדות. לווי תהליך הפקת הלקחים והטמעת השינויים והשיפורים תוך בקרה וחניכה של מיטב המומחים …

Read More »

12.12.2011

חטיבת הייעוץ וההדרכה מהווה את אחד מעמודי התווך של חברת BTS. שני נושאי ליבה משמעותיים אלה מאוחדים תחת חטיבה אחת תודות לאינטגרציה הרבה ביניהן. חטיבה זו נפרדת מיתר הזרועות בארגון גם בכך שאנשיה נדרשים ליצירתיות ומתן פתרונות ייחודיים בתדירות גבוהה. …

Read More »