?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

12.12.2011

המצב הכלכלי הביא לעליית מדרגה בכל הנוגע לפעילות בתחום הגניבות מרשתות שיווק. הגנבים הפכו מתוחכמים יותר, נועזים יותר ומאורגנים בצורה שדורשת היערכות מקיפה ומקצועית בכל רובדי החברה – מן העובד הפשוט ועד למנהל. שילוב של מודעות, הדרכה נכונה בצירוף נקיטת …

Read More »

12.12.2011

במקרים רבים, גם אם החוק קובע, הרשויות מתקשות לאכוף וליישם אותו. כשיש התנגדות מהצד השני, המלאכה היא קשה שבעתיים ולכן דרוש זרוע מבצעת שתעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר. למחלקת ביצוע הוצאה לפועל בחברת BTS ניסיון עשיר ומבוסס, ורשימת …

Read More »

12.12.2011

מחלקת אכיפה ופיקוח מתמחה בשישה תחומים. מטבע הפעילות ואופי הפרויקטים, עיקר הפעילות מכוונת לשוק המוניציפאלי והציבורי, אך ניתנת ליישום גם עבור לקוחות פרטיים תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. לקבלת ייעוץ התקשרו ל- 03-5272874/9 מענה 24/7 תחומי ההתמחות כוללים: פינוי והריסת מבנים …

Read More »

12.12.2011

חטיבת הפרויקטים בחברה הוקמה במטרה לתת מענה לצרכים ייחודיים בשוק המקומי: התמודדות יום יומית עם מפירי חוק טיפול בגורמים פליליים קבוצות אינטרס העושות כל העולה על רוחן תוך פגיעה מכוונת בסביבתם החטיבה מורכבת ופועלת באמצעות שלוש מחלקות : מחלקת אכיפה …

Read More »