?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

12.12.2011

במקרים רבים, גם אם החוק קובע, הרשויות מתקשות לאכוף וליישם אותו. כשיש התנגדות מהצד השני, המלאכה היא קשה שבעתיים ולכן דרוש זרוע מבצעת שתעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר. למחלקת ביצוע הוצאה לפועל בחברת BTS ניסיון עשיר ומבוסס, ורשימת …

Read More »