?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

12.12.2011

מחלקת אכיפה ופיקוח מתמחה בשישה תחומים. מטבע הפעילות ואופי הפרויקטים, עיקר הפעילות מכוונת לשוק המוניציפאלי והציבורי, אך ניתנת ליישום גם עבור לקוחות פרטיים תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. לקבלת ייעוץ התקשרו ל- 03-5272874/9 מענה 24/7 תחומי ההתמחות כוללים: פינוי והריסת מבנים …

Read More »