?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

12.12.2011

המצב הכלכלי הביא לעליית מדרגה בכל הנוגע לפעילות בתחום הגניבות מרשתות שיווק. הגנבים הפכו מתוחכמים יותר, נועזים יותר ומאורגנים בצורה שדורשת היערכות מקיפה ומקצועית בכל רובדי החברה – מן העובד הפשוט ועד למנהל. שילוב של מודעות, הדרכה נכונה בצירוף נקיטת …

Read More »