?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

30.05.2013

מאבטח הוא תפקיד בעל חשיבות עליונה. ארגונים ומוסדות מזמינים שירותים מחברת אבטחה, ובניגוד לשירותים אחרים שבהם ניתן לתקן את הרושם, במקרה של אירוע ביטחוני, תוצאות שליליות לא באות בחשבון. על המאבטחים להיות בעלי תכונות ספציפיות כדי שהסדר יישמר ללא הפרות …

Read More »

28.05.2013

בעולם שנשלט רובו ככולו על ידי גברים, בקולומביה החליטו לאמן דור חדש של – מאבטחות. כיצד נשים משתלבות בעולם של גברים קשוחים ? בואו להכיר. יחידת האבטחה הלאומית של קולומביה החלה לגייס ולאמן נשים לתפקידי אבטחה. מדובר בהחלטה מהפכנית מאחר …

Read More »

27.05.2013

למאבטחים אישיים יש עבודה מעניינת ביותר, בין אם הם מאבטחים אישיות פוליטית בכירה, איש עסקים או כוכב הוליוודי. לפניכם מספר דוגמאות למאבטחים מעניינים והסיפורים שלהם. עבודתו של המאבטח האישי אינה פשוטה. עליך לשמור ולאבטח את הלקוח שלך בצורה הטובה ביותר …

Read More »

23.05.2013

האירוע הנוראי בבאר שבע ביום שני שבו נרצחו ארבעה אנשים בסניף בנק הפועלים, ראוי לדעתי לכינוי "פיגוע חברתי", שבו כל המערכות הממלכתיות כשלו. באותו "פיגוע חברתי", היה אדם במצוקה טוטאלית שצועק ומבקש עזרה, אבל אף אחד לא יודע מזה, לא …

Read More »

22.05.2013

השבוע נתקלנו באירוע טראגי בבנק הפועלים בבאר שבע שבו נרצחו ארבעה אנשים על ידי לקוח הבנק, שהתאבד לאחר מעשיו. לאור האירוע הזה יש לרענן את נהלי האבטחה והשגרה בבנקים בישראל. נפרוש את האיומים הקיימים ונציע את פתרונות האבטחה האפשריים כדי …

Read More »

21.05.2013

הרצח המתועב שבוצע ביום שני בסניף בנק הפועלים בבאר שבע יכול היה להימנע, אילו היו מטפלים בכשלי האבטחה. ארבעה חפים מפשע נרצחו במסע מטורף בסניף בנק הפועלים בבאר שבע. איתמר אלון לקח את נשקו האישי וסיים את חייהם של ארבעה …

Read More »